Automatické bílé štěstí / 14.8.2018

DRUH UDÁLOSTI

OFFCITY AiR 2018: The Ways of Perception / Open call

We invite artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme or questions of public space of Pardubice and of an iconic building of Pardubice - the Automatic Mills - its reconversion into a vivid and cultural public space. We look for and support site-creating projects, ideas and thoughts.

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma pardubického veřejného prostoru a ikonické stavby pardubických Automatických mlýnů a její konverze do živého veřejného a kulturního prostoru. Hledáme a podporujeme projekty, myšlenky a nápady, které mají místotvorný charakter.

PŘIPOJTE SE K NÁM