A 32 / Eva Brandová / Petr Janoš

přednáška Offcity architekti
středa 7. května 2014 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Autor: Šárka Zahálková

Celý letošní ročník přednáškového cyklu Offcity architekti protíná téma rozvoje a plánování městarole městského architekta. Podobně jako v případě předchozí přednášky, tak i tentokrát nešlo pouze o sebeprezentaci přednášejících, cílem setkání bylo naopak otevřít širší diskusi nad otázkou funkce městského architekta či nad tím, jak rozvíjet a budovat image města.

V rámci večera jsme nahlédli pod pokličku fungování dvou menších měst – Klatov a Roudnice nad Labem. Oba dnešní hosté, Eva Brandová z Klatov a Petr Janoš z Roudnice nad Labem, jsou architekti mladší generace, kteří funkci „městského architekta“ ve svém městě vykonávají více či méně externě, vedle této pozice totiž provozují svou vlastní praxi.

Jaká je funkce architekta na menším městě? Pomáhá rodinné prostředí v prosazování kvalitních koncepcí nebo jde o čistě formální funkci? Může být městský architekt nápomocen v hledání tváře města? Realizují se architektonické soutěže i na meších městech? S jakým výsledkem? 

Pořádá o. s. Offcity ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

ZPĚT NA VÝPIS ČLÁNKŮ

PŘIPOJTE SE K NÁM