A 44 / Zuzana Kučerová, Eva Kubjátová, Jana Kusbachová, Julie Machačová
: Nezevli jen tak

přednáška Offcity architekti
úterý 2. května 2017 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Autor: Šárka Zahálková

Letošní cyklus přednášek Offcity architekti věnujeme architektonickým intervencím, často dočasným instalacím, které kladou otázky a pokouší se reagovat na aktuální témata spjatá s veřejným prostorem. Autory takových intervencí bývají architekti, umělci, ale i architektonická studia a různé spolky a neformální skupiny. Veřejný prostor je otevřeným komunikačním kanálem, tím nejpřirozenějším, avšak bohužel možná nejvíce opomíjeným.

Spolek Nezevli jen tak je skupinou mladých architektek a lektorek, které v roce 2013, ještě v době svých studií, společně uspořádaly workshop v Srbsku u Berouna. Chtěly si odpočinout od papírů a vizualizací a ověřit studentské vize v realitě. Od té doby uskutečnily několik dalších workshopů např. v Berouně, Koněprusích, Nižboře a nyní pracují na realizaci dalšího v Neratovicích. Jejich workshopy nejsou pouze uskutečněním studentských vizí a zkouškou z manuální práce, jde rovněž o zapojení místních obyvatel do procesu navrhování. Jak takové workshopy probíhají? Jaké jsou jejich výsledky? Jaká je zkušenost z participačních procesů s veřejností? Nejen to bude tématem přednášky a následné diskuse.

www.divadlo29.cz

Vstupné: 50 Kč

ZPĚT NA VÝPIS ČLÁNKŮ

PŘIPOJTE SE K NÁM