Inspirace

DRUH UDÁLOSTI

Labský most – zdymadlo

Na místě staršího brodu stál již od roku 1494 nejstarší pardubický most. Byl to dlouho jedniný most přes Labe mezi Hracem Králové a Kolínem. Dřevěným most byl často poškozován povodněmi a musel být obnovován. Od roku 18?? byl na jeho místě postaven ocelový příhradový most o třech polích na kamenných pilířích. Až do roku 195? to byl jeniný most přes Labe v Parubicích přes nějž směřovala věškerá doprava včetně trolejbusové linky do Bohdanče. Po stavbě Wonkova mostu byl v letexh 1969–1974 nehrazen novým jezem s plavební komorou.

Utajený most – Pernštejská ulice

Právě stojíte na utajeném, nejméně známém mostě v Pardubicích. Právě na tomto místě se křížila Pernštenská ulice s Městskou Strouhou. Městaská strouha byla vybudována za Viléma z Pernštejna do roku 1494 aby zásoboval vodou z Chrudimky a z Haldy mlýny a další technická zařízení ve městě a na předměstí. Pernštejnská ulice byla hlavní reprezenatticní cestou z náměstí k panskému sídlu. Městsou strouhu překračoval asi hned po dokončení mostem po jehož stranách byla psotaveny běžné řadové domy. Dům "Na mostě" je poprvé doložen již v roce 1506.

Ústí-Aussig.net

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli. Některé z těchto staveb se už v literatuře objevily, souhrnný průvodce ústeckou architekturou ovšem chybí.

Street For Art

Street For Art je první festival umění ve veřejném prostoru v České republice. Prezentuje pouliční umění a street art od průvodů obřích loutek přes promítání filmů na stěny domů až po legální graffiti. Během třetího květnového víkendu od pátku 16. do neděle 18. května se řada míst Jižního Města promění k nepoznání. Kulturní centrum zahradaKC ve spolupráci s řadou dalších organizací a umělců využije domy, prostranství a atmosféru největšího sídliště v České republice k zatím nejrozsáhlejší prezentaci různých forem umění ve veřejném prostoru v Čechách...

Atrakt Art

ATRAKT ART – združenie pre aktuálne umenie a kultúru vzniklo v Bratislave v roku 2000 a odvtedy jeho členovia v spolupráci s mnohými ďalšími organizátormi pripravili a realizujú množstvo projektov, ktoré spája spoločná myšlienka: vyhľadávať a predstavovať nové smery a originálne osobnosti súčasnej kultúry, podporovať nové formy kreativity, umenia a sociálnych interakcií bez akýchkoľvek žánrových či geografických obmedzení. Za obzvlášť dôležitý považujeme kontakt s aktuálnym dianím v okolitých krajinách, preto je ATRAKT ART zapojený v mnohých zahraničných projektoch a spolupracuje s množstvom inštitúcií.

KD Kyje

"Kulturní dům" není v dnešní době snadné označení. My se však snažíme této zátěži nepodléhat. Kulturní domy jsou nedílnou součástí české kultury 20. století. Nesou v sobě tradici besedních, lidových, obecních či spolkových aktivit, a jakmile odhlédneme od komunismem zprofanovaných významů těchto slov, zjistíme, že se jedná vlastně o důležité a stále aktuální občansko-komunitní činnosti. A přesně v takové tradici chceme pokračovat.

Offcity

Dlouhodobý projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru.

„Město je pro nás hřištěm i výzkumákem, vnímáme jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváříme prostor pro komunikaci a interakci.“ Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

PŘIPOJTE SE K NÁM