Články pro štítek Genius loci

DRUH UDÁLOSTI

Soukromé pohlednice z Pardubic

50. léta: Dukla

Přivezli mě sem z Rokytna, když mi bylo půl roku. Ségře byly čtyři. Dům na dukelském náměstí má čtyři patra a čtyři vchody. V našem vchodě pracuje většina tatínků ve stejném místě. Jeho název zní jako zaklínadlo: Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků. V jiných vchodech či domech je to podobné, jen zaklínadla se liší. Maminky jsou dlouho doma s dětmi. Dětí je plný dům. Z letiště řvou stíhačky, Ramovka smrdí, Semtín taky.

vituperatio / laudatio

Význam lat. slova vituperatio: (lat. vituperium kárání) hana, vytýkání chyb Význam lat. slova laudatio: (lat. laudare chválit) pochvala, projev díků.

kritika / pochvala

Význam slova kritika: (z řeckého krinein – umění rozlišovat a posuzovat, třídit, měnit) znamená jako činnost hodnocení, posouzení, ocenění. Zejména v moderní době je to činnost velmi významná. Význam českého slova pochvala: je jasné. Občas chybí.

PŘIPOJTE SE K NÁM