Články pro štítek Veřejný prostor / architektura

DRUH UDÁLOSTI

KD Kyje

"Kulturní dům" není v dnešní době snadné označení. My se však snažíme této zátěži nepodléhat. Kulturní domy jsou nedílnou součástí české kultury 20. století. Nesou v sobě tradici besedních, lidových, obecních či spolkových aktivit, a jakmile odhlédneme od komunismem zprofanovaných významů těchto slov, zjistíme, že se jedná vlastně o důležité a stále aktuální občansko-komunitní činnosti. A přesně v takové tradici chceme pokračovat.

Atrakt Art

ATRAKT ART – združenie pre aktuálne umenie a kultúru vzniklo v Bratislave v roku 2000 a odvtedy jeho členovia v spolupráci s mnohými ďalšími organizátormi pripravili a realizujú množstvo projektov, ktoré spája spoločná myšlienka: vyhľadávať a predstavovať nové smery a originálne osobnosti súčasnej kultúry, podporovať nové formy kreativity, umenia a sociálnych interakcií bez akýchkoľvek žánrových či geografických obmedzení. Za obzvlášť dôležitý považujeme kontakt s aktuálnym dianím v okolitých krajinách, preto je ATRAKT ART zapojený v mnohých zahraničných projektoch a spolupracuje s množstvom inštitúcií.

Offcity

Dlouhodobý projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru.

„Město je pro nás hřištěm i výzkumákem, vnímáme jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváříme prostor pro komunikaci a interakci.“ Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

Ústí-Aussig.net

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli. Některé z těchto staveb se už v literatuře objevily, souhrnný průvodce ústeckou architekturou ovšem chybí.

PŘIPOJTE SE K NÁM