D 16 / DA: Tvárnost paměti

Diskuse k tématu umění ve veřejném prostoru
úterý 6. října 2020 od 18.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Mezioborová diskuse u příležitosti zakončení festivalu Tvárnost paměti.

  • Jak nákládat s uměním pro veřejný prostor? Jaké narativy, jakým způsobem a proč umělecky zprostředkovávat veřejnosti?

 

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s galerií GAMPA a Divadlem 29 v rámci festivalu Tvárnost paměti.

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR, statutární město Pardubice