Banská St a nica

Banská St a nica

Občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru vzniklo v lete 2008. O rok neskôr, v lete 2009, našiel Štokovec azyl v industriálnych priestoroch železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Vzniká otvorená platforma BANSKÁ ST A NICA s prívlastkom Contemporary, ktorá tvorí zázemie pre široké spektrum kultúrnych aktivít.

Kruh

Kruh

Přednášky, workshopy + Den architektury. O. s. Kruh má 6 členů, sestávajících z aktivních osobností na poli architektury (teoretici, historici, architekti).

Auto*Mat

Auto*Mat

Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

KD Kyje

KD Kyje

"Kulturní dům" není v dnešní době snadné označení. My se však snažíme této zátěži nepodléhat. Kulturní domy jsou nedílnou součástí české kultury 20. století. Nesou v sobě tradici besedních, lidových, obecních či spolkových aktivit, a jakmile odhlédneme od komunismem zprofanovaných významů těchto slov, zjistíme, že se jedná vlastně o důležité a stále aktuální občansko-komunitní činnosti. A přesně v takové tradici chceme pokračovat.

reSITE

reSITE

Naším hlavním zájmem jsou strategie územního plánování, které se zaměřují především na veřejný prostor, nábřeží a městskou mobilitu, jako na prostředky směřujícíi k modernizaci metropole pro její současné obyvatele a v zájmu její lepší konkurenceschopnosti v regionálním i světovém měřítku.

Centrum pro středoevropskou architekturu

Centrum pro středoevropskou architekturu

CCEA – prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.

Veřejný prostor v Plzni

Veřejný prostor v Plzni

Společnost Plzeň 2015 spustila tento portál jako platformu zastřešující programy s tématem veřejného prostoru a společenství. Mimo autorských participativní programů je portál určen i pro vybrané projekty místních sdružení a jedinců zabývajících se veřejným prostorem a společenstvím.

rese arch

rese arch

architektúra je umením s vlastnými teóriami a je vedou s vlastnými textami a výskumom. umenie nevzniká z potreby funkcie alebo estetiky, je to komunikačný nástroj (spoločnosti a spoločnosti, spoločnosti a umenia, umenia a umenia) a ak je v našich silách osloviť túto spoločnosť, potom prostredníctvom architektúry ako umenia, architektúry ako vedy.

Offcity

Offcity

Dlouhodobý projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru.

„Město je pro nás hřištěm i výzkumákem, vnímáme jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváříme prostor pro komunikaci a interakci.“ Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

Zahrada KC

Zahrada KC

...a Jižní Město kvete!

ZahradaKC je barevná, otevřená a nekonvenční. Na Jižním Městě vytváří živé centrum kulturního a společenského dění evropského střihu. Výzvu k aktivitě a společnému setkávání vyslyší ročně více než 40 000 lidí, kteří přichází trávit svůj volný čas v divadelním hledišti, na koncertech, kurzech či dílnách.

Atrakt Art

Atrakt Art

ATRAKT ART – združenie pre aktuálne umenie a kultúru vzniklo v Bratislave v roku 2000 a odvtedy jeho členovia v spolupráci s mnohými ďalšími organizátormi pripravili a realizujú množstvo projektov, ktoré spája spoločná myšlienka: vyhľadávať a predstavovať nové smery a originálne osobnosti súčasnej kultúry, podporovať nové formy kreativity, umenia a sociálnych interakcií bez akýchkoľvek žánrových či geografických obmedzení. Za obzvlášť dôležitý považujeme kontakt s aktuálnym dianím v okolitých krajinách, preto je ATRAKT ART zapojený v mnohých zahraničných projektoch a spolupracuje s množstvom inštitúcií.

Čerstvé ovocie

Čerstvé ovocie

Sme Čerstvé ovocie. Sme nezisková organizácia. Sme tu preto, aby sme poskytovali všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných, spoločenských a kultúrnych hodnôt.

Nástupište 1–12

Nástupište 1–12

Nástupište 1–12 / Platform 1–12 je miesto pre súčasnú kultúru s viacdisciplinárnym zameraním na hudbu, umenie, prezentácie a vzdelávacie aktivity.

4AM Fórum pro architekturu a media

4AM Fórum pro architekturu a media

4AM Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií.

Ústí-Aussig.net

Ústí-Aussig.net

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli. Některé z těchto staveb se už v literatuře objevily, souhrnný průvodce ústeckou architekturou ovšem chybí.

Open Air

Open Air

Open Air program je od roku 1999 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů, koná se každoročně posledních 10 červnových dnů v Hradci Králové. Jedná se o desetidenní nesoutěžní přehlídku tuzemského a zahraničního převážně divadelního umění, která má pro svou uměleckou otevřenost a diváckou přístupnost v rámci území ČR zcela výlučný charakter.

Bunka pre súčasnú kultúru

Bunka pre súčasnú kultúru

Bunka pre súčasnú kultúru vytvára platformu pre široké spektrum rôznych foriem súčasnej kultúry. V programe dostávajú priestor výstavy, workshopy, koncerty, performancie, audiovizuálne prezentácie- filmové a videoartové projekcie, ktoré obohacujú miestne kultúrne dianie o nové hodnoty.

Uličník

Uličník

Co uděláte, když se vám ve vaší ulici něco nelíbí? Nic a je vám to naprosto jedno?
Ok, taky názor, bereme, ale pro vás Uličník moc zajímavého nepřinese…Budete
si stěžovat na nekvalitní služby ve vašem městě na zastávce, v hospodě, mezi
přáteli nebo dokonce sami na problém aktivně upozorníte? Přihořívá. Díky, i tohle je
důležité! Ale pořád to není nový Uličník…

Street For Art

Street For Art

Street For Art je první festival umění ve veřejném prostoru v České republice. Prezentuje pouliční umění a street art od průvodů obřích loutek přes promítání filmů na stěny domů až po legální graffiti. Během třetího květnového víkendu od pátku 16. do neděle 18. května se řada míst Jižního Města promění k nepoznání. Kulturní centrum zahradaKC ve spolupráci s řadou dalších organizací a umělců využije domy, prostranství a atmosféru největšího sídliště v České republice k zatím nejrozsáhlejší prezentaci různých forem umění ve veřejném prostoru v Čechách...