A 10 / Cyril Říha

přednáška z cyklu Offcity architekti
úterý 8. června 2010 od 19:00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

architekti vstupují — ) :: do :: města // veřejného prostoru // architektury // Pardubic // offcity

Cyril Říha není architektem, je vědcem, výzkumným pracovníkem, teoretikem architektury a urbanismu, pedagogem. Spolupracuje s architektonickými kancelářemi, např. Sporadical nebo Robust a účastní se workshopů architektury. Vystudoval filosofickou fakultu, působí v Centru teoretických studií AV ČR, Fakultě humanitárních studií UK v Praze, a je rovněž odborným asistentem na Katedře dějin umění a estetiky VŠUP v Praze. Činnost Cyrila Říhy je těžké shrnout jen do několika vět, proto je možné očekávat od přednášky leccos. Ale jedno je možno říci s jistotou – určitě to bude zajímavé!

www.cts.cuni.cz