A 12 / Roman Koucký

přednáška z cyklu Offcity architekti
pátek 26. listopadu 2010 od 19:00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

architekti vstupují — ) :: do :: města // veřejného prostoru // architektury // Pardubic // offcity

Poslední přednáška z letošního cyklu offcity_architekti, který prezentoval zejména architekty, kteří se ve své praxi aktivně zabývají veřejným prostorem a zároveň jsou „hvězdami“ české architektonické scény, jejich práce snesou srovnání v širším evropském kontextu.

Architekt Roman Koucký se svou kanceláří je jednou z nejzajímavějších postav české architektonické scény, projektuje, publikuje, je vedoucím ústavu nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT, přednáší, sbírá ocenění. Některé z realizací jsou známé i za hranicemi naší republiky. Kancelář Romana Kouckého pracuje na zadáních všech měřítek, urbanismus a územní plánování (územní plány měst např. Teplice, kniha elementární urbanismus), veřejná prostranství (např. ulice Široká v Chrudimi), mosty (např. Ústí nad Labem), rekonstrukce a přestavby (např. Fárův Dům ve Slavonicích), domy (bytový dům ve Šternberku) i interiéry (Západočeská galerie v Plzni).

Roman Koucký je osobností s jasně formulovanými postoji a názory, které dokáže přesvědčivě prezentovat a hájit.

www.koucky-arch.cz