A 13 / Věra Marešová

přednáška z cyklu Offcity ne-architekti
středa 16. března 2011 od 19:00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Oproti předchozím rokům, kdy byl důraz kladen na významné české architekty, bude letošní cyklus zaměřen na „nearchitekty“ čili osobnosti, kteří s architekty často spolupracují či jiným, svým vlastním způsobem, odkrývají neviditelné vrstvy města, místa, krajiny…

Prvním odvážlivcem bude grafická designerka Věra Marešová, která za své projekty získala řadu ocenění (mj. Národní cenu za design 2005, Cenu za dobrý design 2007). Je autorkou loga a jednotného vizuálního stylu Ministerstva dopravy ČR, její grafiku můžeme spatřit také v České televizi. Svou prací aktivně vstupuje do městského prostředí, například informačním a orientačním systémem pro město Brno, kterému vytvořila logo a jednotný vizuální styl. Více informací naleznete na webových stránkách

http://www.vgrafik.cz / http://blog.vgrafik.cz