A 15 / Luděk Sýkora

přednáška z cyklu Offcity ne-architekti
středa 11. května 2011 od 19:00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Pokračování třetího ročníku přednášek v rámci projektu offcity bude opět ne - architektonické a věříme, že velmi specifickým způsobem nám odkryje další vrstvu města…

Sociální geograf Luděk Sýkora nám v přednášce a diskusi na téma „Výzvy postsocialistického města“ odkryje další vrstvy městského organismu. Působí jako docent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Věnuje se především studiu proměn postsocialistických měst, zkoumá vývoj městských čtvrtí a lokalit. Přednáší rovněž na VŠUP pro studenty urbanismu a architektury. Studijně a pracovně pobýval v Nizozemsku, Norsku a Spojených státech. Publikoval přes 80 odborných prací.

web.natur.cu­ni.cz