A 16 / Jiří Sádlo

přednáška z cyklu Offcity ne-architekti
sobota 17. září 2011 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Po prázdninové odmlce pokračujeme v seriálu přednášek s názvem offcity ne–architekti. Další osobností na prknech Divadla 29 je odborník v botanickém oboru s tajemným názvem fytocenologie (nebo také geobotanika) Jiří Sádlo, který se zabývá tím, jak lidská kultura v historii i současnosti ovlivňuje výskyt rostlinných druhů na určitém místě. Umí velmi poutavě vyprávět o historických proměnách přírody a nepostrádá přitom humor ani cenný renesanční přesah do jiných oborů (ekologie, historie, sociologie, dějiny umění).

Jiří Sádlo působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR. Kromě odborných publikací je spoluautorem knih Biologie krajiny (spolu s Davidem Storchem) a Krajina a revoluce (spolu s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem).