A 17 / Michal Klodner

přednáška z cyklu Offcity architekti
středa 2. listopadu 2011 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Krátký textík od přednášejícího: "Psychogeografie, jak ji definoval Guy Debord a francouzští situacionisté, objevuje specifické účinky geografického prostředí, ať už vědomě organizovaného či ne, na emoce a chování lidí. Bezúčelná procházka městem se všudypřítomnými fotografickými a komunikačními zařízeními vytváří síť ambientní inteligence spojující reálný lidský svět s vnitřním datovým prostorem. Jako jsou rentgenové paprsky schopny proniknout pod povrch našich těl, můžeme portrétovat město pod povrchem.

Naše paměť je přímo připojena k povrchu nebo mapě města. Jaký druh vrstev v prostoru vytváříme? Vizualizace je jako měkká architektura. Jsme bio-mapováni do architektonických a mediálních prostorů, kde vzory pohybu, řeči nebo emocí formují rytmy a melodie našich životů."