A 18 / Tomáš Ctibor

přednáška z cyklu Offcity architekti
středa 30. listopadu 2011 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Dalo by se říci, že Tomáš Ctibor je osobností z „jiného světa“, kterému mnozí z těch, co se pohybují v oblasti neziskového sektoru a kultury, nerozumí, možná ani nechtějí rozumět.

Tomáš Ctibor je developer a konzultant v oboru nemovitostí. V posledních letech pracuje pro investiční společnost MEI, kde je zodpovědný za přípravu a realizaci jejích developerských projektů. Od roku 2007 je rovněž členem ULI (Urban Land Institut) a působí též jako externí pedagog na ústavu urbanismu fakulty architektury ČVUT. V roce 2008 byl přijat za člena britské „Royal Institution of Chartered Surveyors“ (RICS) a v minulém roce získal titul FRICS (Fellow of The Royal Institution of Chartered Surveyors).

Mezi typické projekty, na kterých se v minulosti podílel, patří příprava revitalizace areálu Slovanského domu a tzv. „Technologického parku“ v Praze nebo areálu Vaňkovka v Brně. Zpracovává též analýzy struktury a možností využití nemovitého majetku, kam patří například projekt pro pražské ruzyňské Letiště.

Jednu z jeho přednášek jste mohli zaslechnout na Inventuře urbanismu 2010 pořádanou ČVUT. Unikla-li vám, pak s offcity máte nyní další možnost…