A 20 / Ida Čapounová a Jakub Chuchlík

přednáška z cyklu Offcity architekti
Téma – Rodina periferie
středa 11. dubna 2012 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Periferie je to, co není ve středu zájmu. Soustředíme-li se na periferii, na okraji našeho zájmu se ocitne střed. Situace mladé, excentrické a náhodně těhotné periferie není jednoduchá. Otázkou je, zda ji více pomůžeme choulostivou péčí o ni nebo soustavným zájmem o její nejbližší rodinu: centrum a okolní krajinu.

MgA. Ida Čapounová (nar. 1983, Jablonec nad Nisou) je architektka, polovina architektonické dílny IUCH. Během studia na VŠUP u prof. Petra Keila (2004–2010) absolvovala studijní stáže u Petra Hájka a Jana Šépky na ČVUT (2007), prof. Ivana Kroupy na VŠUP (2007) a na Královské akademii v Kodani (2008). Po ukončení studia spolupracovala s kanceláří Pavel Hnilička architekti, kde se podílela na tvorbě územních plánů malých obcí. Je členkou skupiny re:.

MgA. Jakub Chuchlík (nar. 1983, Jablonec nad Nisou) je architekt, polovina architektonické dílny IUCH. Během studia na VŠUP u prof. Petra Keila (2003–2009) absolvoval studijní stáže u prof. Evy Jiřičné a doc. Radka Kolaříka na VŠUP (2004–2005), prof. Wiela Aretse na UDK v Berlíně (2006–2007) a pracovní stáž v dánské kanceláři BIG v Kodani (2008). Po ukončení studia pracoval v kanceláři Chalupa architekti (2009–2011), kde se mimo jiné podílel na vítězném soutěžním návrhu české ambasády ve Washingtonu, D.C. v USA.