A 23 / Petra Špačková

přednáška z cyklu Offcity architekti
Téma – Proces rezidenční suburbanizace v České republice: jak se žije na okraji města
pondělí 10. prosince 2012 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Sociální geografka Petra Špačková v rámci ní pohovořila o tématu suburbanizace v České republice.

Proces rezidenční suburbanizace je novým fenoménem, který však dokázal od poloviny 90. let velmi výrazně proměnit některá česká města. (Mediální) obraz rozvoje satelitních městeček a stěhování do zázemí měst je ovšem spojen s řadou tzv. suburbánních mýtů – stereotypně reprodukovaných, avšak často empiricky neověřených. Petra Špačková ve svém příspěvku představí výsledky dlouhodobého výzkumu týmu Urbánní a regionální laboratoře. Na úrovni České republiky se bude věnovat rozsahu, vývoji a rozmístění procesu rezidenční suburbanizace. Na příkladu Pražského metropolitního regionu a jeho vybraných konkrétních lokalit pak ukáže důsledky procesu suburbanizace pro život v tomto druhu městské periferie a také rozdílné přístupy k dalšímu vývoji území.

Petra Špačková, Ph.D. vystudovala sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti zde působí jako odborná asistentka v rámci výzkumného týmu URRlab (Urbánní a regionální laboratoř). Ve své výzkumné činnosti se věnuje zejména studiu procesu suburbanizace, sociálního prostředí městských, suburbánních i venkovských lokalit a sociální deprivaci.