A 24 / Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec

přednáška z cyklu Offcity architekti
Téma – Stezka odvahy
středa 16. ledna 2013 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Prosincová přednáška z cyklu Offcity architekti představila problematiku městských suburbií pohledem sociálních geografů, respektive sociální geografky Petry Špačkové.Periferii, která byla ústředním tématem celého loňského cyklu, však se začátkem roku 2013 neopouštíme. Rozvíjíme ji dál, aby nám pak v průběhu roku vytvořila oslí můstek k tzv. brownfiels, čili plochám uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci a jsou nyní zcela, popřípadě zčásti opuštěné nebo minimálně využívané.

Prezentace Stezky odvahy, uměleckého projektu autorské trojice Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec, na předchozí přednášku, ač by se to nemuselo dle názvu zdát, až nečekaně elegantně navazuje. Stezka odvahy totiž usiluje o umělecké zachycení novodobé urbanizace dvou satelitních vesnic Psáry a Dolní Jirčany nedaleko Prahy.

Forma projektu staví na zálibě v turistických a naučných stezkách. Za pomoci dvanácti informačních panelů umístěných v obecní zástavbě popisuje stezka typické problémy satelitních předměstí, přičemž každé zastavení cituje z různých zdrojů teorie urbanismu. Současné texty doplňují i historické citace, jež dokazují, že problém suburbanizace sahá hlouběji do dějin. Stezka proto vede krajinou mechanické reprodukce po „nic spojujících silnicích“ bez chodníků, skrze nedostatečnou síť obchodů a služeb. Pokouší se tak iniciovat dialog mezi urbanistickou realitou a ideální podobou satelitu, jehož aktéry by měli být obyvatelé obce, ale i architekti, urbanisté, developeři či politické reprezentace.

Stezka odvahy byla realizována pod záštitou Centra pro středoevropskou architekturu (CCEA) v rámci projektu CULBURB – Cultural Acupuncture Treatment for Suburb. CULBURB sleduje situaci a možný vývoj současných středoevropských suburbií. Prostřednictvím akupunkturních zásahů jsou při použití minimálních prostředků realizovány intervence ovlivňující předměstské části středoevropských metropolí a jejich obyvatele.