A 25 / Blanka Marková

přednáška z cyklu Offcity architekti
Téma – Rekonverze industriálních brownfields na kulturní centra
středa 6. března 2013 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Sociální geografka Mgr. Blanka Marková.

Přednáškou Blanky Markové, která mimo jiné pracovala na rozvojových projektech v Rakousku a na kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a která se specializuje na přeměnu nevyužitých budov na kulturní instituce, se cyklus Offcity architekti přesouvá od tématu periferie k avizovaným brownfields a konverzím průmyslových objektů.

Toto téma je v současné době pro Pardubice velmi aktuální. Došlo zde k bourání areálu továrny Prokop v blízkosti centra a vybydlení areálu Telegrafie (Tesly), jež může postihnout obdobný osud. Jednou z výrazných architektonických dominant tohoto města jsou pak automatické mlýny architekta Gočára. Tato budova včetně svého areálu je nyní určena k prodeji. Zmiňované problematice proto zasvěcujeme převážnou část letošního ročníku projektu Offcity.

Kultura dlouhou dobu nepatřila mezi faktory, které by byly náležitě zohledňovány v praxi územního rozvoje. Až v 70. letech 20. století byl rozpoznán úzký vztah mezi kulturou a urbánní regenerací, přičemž nové využití kultury ve strategiích urbánní regenerace post-industriálních měst je označováno za „kulturní obrat”. V post-transformačních zemích střední a východní Evropy diskuze o využitelnosti dosud není mainstreamovým tématem a problematikou role kultury v rozvoji měst se zabývá pouze úzká skupina profesionálů primárně z oblasti kultury. Obnovení a zužitkování bývalých industriálních oblastí může být výbornou reakcí na poptávku po volnočasových aktivitách nejen pro místní obyvatele. Specifická industriální atmosféra netvoří v tomto případě bariéry, naopak se stává dalším turistickým produktem. Blanka Marková ve své přednášce představí příklady rekonverze industriálních budov na kulturní centra z České republiky i zahraničí.