A 26 / Michaela Pixová

přednáška z cyklu Offcity architekti
Téma – Kreativní využití městských reziduí
pondělí 3. dubna 2013 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Foto a video dokumentace z přednášky Michaely Pixové, která představila na prezentaci příkladů kreativních využití tzv. městských metabolitů ve světě i u nás.

V důsledku deindustrializace a dalších společenských proměn se ve městech západního světa nachází opuštěné a chátrající průmyslové areály, nevyužitá dopravní infrastruktura, či někdejší dělnické čtvrti, které sužuje úpadek a chudoba. Tyto reziduální prostory skýtají možnosti pro nové využití a často se stávají útočištěm pro různé alternativní nebo experimentální kulturní iniciativy. Zatímco v některých městech se podobné experimenty setkávají s politickou podporou, na jiných místech je politické klima vůči podobným projektům nepřátelské. Přednáška se zaměří na některé příklady podobných kulturních projektů a na překážky, které těmto projektům stojí v cestě, ve světě i u nás.

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. absolvovala doktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, během kterého se zaměřovala na geografii postsocialistického města. Na město nahlíží skrze teorie marxistické geografie a věnuje se proto především politicko-ekonomické analýze vztahů mezi prostorovými a společenskými strukturami. Ve své dizertační práci se zaměřovala na prostory pro alternativní kulturu v současné Praze a na proměnu jejich charakteru a postavení napříč měnícím se politicko-ekonomickým kontextem. Dále se zaměřuje na koncept tzv. „práva na město“, který poukazuje na důležitost aktivní role občanů v ovlivňování městského rozvoje a v užívání městského prostoru. S tím souvisí tedy i zájem o městský aktivismus a roli občanské společnosti v ovlivňování podoby našich měst. Sama je jednou ze zakladatelek o.s. Praguewatch, internetového mapového průvodce po kauzách městského plánování a rozvoje v Praze. Toto sdružení se zároveň věnuje osvětové a přednáškové činnosti, komunikaci s politiky a odborníky na městský rozvoj, a vytváření vlastních alternativních plánů městského rozvoje.