A 28 / Benjamín Frágner

přednáška Offcity architekti / v rámci festivalu Automatické kulturní mlýny
středa 10. června 2013 od 17.00
Automa­tické mlýny / ulice Mezi mosty, Pardubice

PhDr. Benjamín Frágner, historik architektury, se věnuje ochraně a proměnám průmyslových staveb. Od roku 2002 je ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT. V Automatických mlýnech bude prezentovat obecné zkušenosti týkající se nového využití industriální architektury s ukázkami především zahraničních příkladů.