A 3 / Pinkas Žalský architekti

přednáška z cyklu Offcity architekti
úterý 9. června 2009 od 19 hodin
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Hostem bude tentokráte kancelář Pinkas Žalský architekti, kterou tvoří tým architektů mladé generace. Hlavními postavami jsou Ing. arch. MgA. Petr Pinkas a Ing. arch. MgA. Jan Žalský, kteří prošli studiem na pražské AVU. Tak jako všichni prezentovaní architekti v rámci cyklu Offcity architekti, i zde je rozsah práce kanceláře široký od drobného designu po větší architektonic­ké celky. Jednou z jejich nejzajímavějších a nejsilnějších realizací studia je Památník Lidice, na kterém spolupracovali s Bohumírem Prokůpkem. S Pardubicemi je nespojují jen rodné kořeny, ale například i účast v soutěži na budovu „reálky“, jejich nejvýraznějším vstupem je pak nájemní dům na Teplého ulici.

Seriál přednášek Offcity architekti představuje nepardubické architekty, kteří mají osobní zkušenost se vstupem do prostředí Pardubic, jejich práce je ukázkou současné architektury, která překračuje regionální měřítko.

pza.cz/cs