A 33 / Martin Beďatš

přednáška Offcity architekti
středa 30. října 2014 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

V rámci první podzimní přednášky cyklu Offcity architekti, jehož společným jmenovatelem je v tomto roce téma rozvoje a plánování města a role městského architekta, jsme se přesunulli poněkud dále na východ, a to do západoslovenského města Trenčín, geografického centra povážské nížiny. Nahlédli jsme tedy, jak se s městem pracuje u našich nejbližších sousedů, se kterými stále máme mnoho společného.

Martin Beďatš, host tohoto večera, byl členem architektonické kanceláře FoS (Fabrication of Space), se kterou se účastnil řady architektonických soutěží s dobrými výsledky včetně ocenění. Mnoho z nich bylo spjato právě s městem Trenčín, v němž Martin Beďatš od roku 2011 zastává pozici vedoucího Útvaru hlavního architekta. Během svého trenčínského působení se stal iniciátorem participačního urbanistického procesu TRENČÍN si TY, jehož předmětem bylo řešení propojení nábřeží s městem. Šlo o téměř tříletý komunikační proces s odbornou i laickou veřejností, v rámci něhož absolvovali zástupci města mnoho otevřených diskusí s odbornou veřejností, multidisciplinárně zacílené odborné semináře a konzultace, jakož i diskuse s laickou veřejností či průzkum veřejného mínění.

„Po všech těch absolvovaných diskusích vnímám dva základní pocity místních obyvatel. Zaprvé je to skepse a ztráta důvěry v to, že se v našem městě může něco pohnout k dobrému. Zadruhé je to však také jiskra určité oddanosti, která je k městu, kde žijí, stále poutá. Lidé si tu uvědomují, jaký má Trenčín potenciál, mají ho rádi a jsou k němu určitým způsobem připoutaní.“

Jaký byl výsledek zmiňovaného participačního procesu? Může být tento projekt inspirativní i pro Pardubice? Nejen o tom byla tato Offcity přednáška.

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč