A 34 / Pavel Janšta

přednáška Offcity architekti
čtvrtek 13. listopadu 2014 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Předposlední z letošního cyklu Offcity přednášek na téma rozvoje a plánování města poprvé nepřivítala architekta či osobu, která v městské struktuře zastává úřednický post, nýbrž politika, voleného zástupce, který napřímo tvoří a realizuje vize spjaté s rozvojem města. V tomto případě úspěšně, transparentně a s pozitivním nábojem.

Pavel Janšta, 2. místostarosta sedmitisícového jihočeského města Vodňany, se před čtyřmi lety rozhodl zasáhnout do dění ve svém městě. Na platformě občanského sdružení Vodňany žijou tehdy vznikla volební strana Vodňany pro změnu, která v komunálních volbách uspěla a Pavel Janšta se tak stal místostarostou.

Během jednoho volebního období se ve Vodňanech podařilo nemálo. Mimo jiné zde byla zdárně dotažena rekonstrukce sportovního areálu Blanice dle vítězného projektu architektonické soutěže od Edit! architektů nebo se podařilo změnit vizuální styl města. V neposlední řadě pak lesopark v Zátiší začal začívat výraznou proměnu. Iniciace této proměny s názvem re:vodňany byla v roce 2012 oceněna prestižní cenou Grand Prix obce architektů za Architektonický design - drobnou architekturu či výtvarné dílo v architektuře. Změna této lokality vzešla z pocitových map, na jejichž tvorbě se podíleli vodňaští. Zátiší, ač místo odlehlé, na okraji města, pocitové mapy představily jako do jisté míry kontroverzní. Mnozí zde rádi trávili svůj volný čas, na druhou stranu jej jiní považovali za ošklivé, či jim dokonce nahánělo strach. Proces ukázal, že šlo o místo zanedbané, avšak s velkým potenciálem, který se podařilo prostřednictvím projektu re:vodňany odkrýt.

Ke změnám stačily čtyři roky, mít vizi a energii ji prosadit. Jak se hledá architekt pro takovéto drobné projekty? Mají Vodňany svého městského architekta? A může být malé město inspirací pro větší?

Pořádá o. s. Offcity ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč