A 35 / Zdeňka Vydrová

přednáška Offcity architekti
čtvrtek 11. prosince 2014 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Poslední přednáška letošního cyklu na téma rozvoje a plánování města nás zavede do nedaleké Litomyšle, k níž odborná architektonická veřejnost vzhlíží jako k městu, kde vzniká zajímavá a kvalitní architektura, která překračuje rámec regionu.

Architekturou a urbanismem Litomyšle nás provede architekta Zdeňka Vydrová, která zde od roku 1992 působí jako externí městská architektka. Jak sama píše: „Forma spolupráce a mé zařazení ve struktuře městské samosprávy se postupně hledalo.“ Jak toto hledání dopadlo a jaké výsledky přineslo, je již dnes možné spatřit ve městě, o kterém můžeme říci, že se stalo „salonem architektury“ přelomu tisíciletí a převzalo toto označení Hradci Králové.

Jak město dokázalo nalézt dobré architekty pro veřejné stavby? Jaká je zkušenost s architektonickými soutěžemi? Jaké jsou reakce místních obyvatel? Jaká bude další budoucnost tohoto města? Jaké další projekty se v Litomyšli chystají? A jaká je zkušenost externí spolupráce s městem?

Pořádá o. s. Offcity ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

www.litomysl.cz / www.divadlo29.cz