A 36 / Pěstuj prostor

přednáška Offcity architekti
středa 22. dubna 2015 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Letošní cyklus přednášek „offcity architektů“ nás seznámí s platformami, spolky či po staru občanskými sdruženími, které pracují s městem, veřejným prostorem a architekturou. Pořádají akce, přednášky, festivaly. Iniciují, aktivizují a seznamují širší veřejnost s tématy architektury a veřejného prostoru. Tento ročník nebude jen o prezentacích a přednáškách, ale rádi bychom večery koncipovali jako dialog nad zajímavými tématy přibližujícími prostředí a důvody vzniku těchto platforem.

Přednáškový cyklus jsme zahájili platformou Pěstuj prostor, která k nám zavítala z evropského města kultury Plzeň 2015. Pěstuj prostor je jedním z vlajkových projektů Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. Vznikl v roce 2012 jako reakce na potřebu posílit participaci občanů na rozvoji města Plzně a vzájemně lépe propojovat již existující občanské aktivity. Na podzim 2014 byl původní program Plzně 2015, o. p. s. transformován na spolek Pěstuj prostor, z. s., který zajišťuje – pod patronací Plzně 2015 – dlouhodobou udržitelnost programu.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2015. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

pestujprostor.plzne.cz / www.divadlo29.cz