A 37 / 4AM

přednáška Offcity architekti
čtvrtek 21. května 2015 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

V rámci cyklu přednášek „Offcity architekti“ jsme se v roce 2015 rozhodli vás seznámit s několika, pro nás inspirativními, nezávislými platformami a spolky, jejichž hlavní oblastí zájmu je město, jeho veřejný prostor a architektura; skupinami lidí, kteří jsou iniciátory a aktivizátory dění ve svých městech. Tento ročník chceme koncipovat především jako dialog nad zajímavými tématy přibližujícími prostředí a důvody vzniku takovýchto skupin.

4AM Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií. Od ledna 2011 do prosince 2012 bylo 4AM Fórum pro architekturu a média provozovatelem Galerie architektury v Brně. Nyní provozuje kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média, ve kterém 4AM navazuje na svou předchozí činnost. Součástí prostoru je veřejná knihovna s odbornými publikacemi a periodiky o architektuře a současném umění. Jako přednáškový a výstavní prostor je PRAHA v Brně dějištěm odborných přednášek architektů a teoretiků, uměleckých intervencí, workshopů, happeningů, diskuzí a audiovizuálních projekcí. Jaké další aktivity jsou spojené s platformou 4AM? Jakou podporu mají ze strany města a je velikost města výhodou? Jaký je zájem o využívání prostorů, které zpravují?

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2015. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.forum4am.cz / www.prahavbrne.cz / www.divadlo29.cz