A 38 / Nástupiště 1-12

přednáška Offcity architekti
úterý 22. září 2015 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Po prázdninové odmlce pokračujeme v cyklu přednášek „offcity architektů“ , které v tomto roce představují nezávislé platformy a spolky, které aktivně pracují s městem, veřejným prostorem a architekturou. Pořádají akce, přednášky, festivaly. Iniciují, aktivizují a seznamují širší veřejnost s tématy architektury a veřejného prostoru. Jejich prezentace se snažíme koncipovat jako dialog nad zajímavými tématy přibližujícími prostředí a důvody vzniku těchto platforem.

Po Brnu pokračujeme dále na východ až na Slovensko do města Topoľčany, kde před několika lety vznikl multimediální prostor v rušném podchodě topoľčanského autobusového nádraží. Na stránkách projektu se dočtete: “Nástupiště 1-12 má ambici pozdvihnout kulturní povědomí obyvatel města a jeho okolí využitím komunikačního a společenského potenciálu podchodu pod autobusovým nádražím v Topoľčanech. Nechce být prostorem uprostřed podchodu nečinně čekajícím na svého diváka, chce být živým uměním kráčejícím skrz podchod spolu s obyvately města a jeho okolí.” Jak se iniciátorům a realizátorům projektu daří naplňovat ambice, které si definovali? Jak se daří komunikovat s místními obyvateli? A přijali tento prostor za svůj? Jaké problémy řešili ve svých začátcích?

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2015. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.nastupiste.sk / www.divadlo29.cz