A 39 / SPOUSTI / Perla Ústí

přednáška Offcity architekti
úterý 10. listopadu 2015 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Předposlední z řady přednášek „offcity architektů“, které v tomto roce prezentují spolky, sdružení a platformy pracující s městem, veřejným prostorem a architekturou. Představujeme Vám ty, co pořádají akce, přednášky, festivaly, ty, co iniciují, aktivizují a seznamují širší veřejnost s tématy architektury a veřejného prostoru. I tentonkrát se pokusíme přednáškou otevřít širší dialog nad otázkami, které přiblíží prostředí a důvody vzniku tohoto spolku.

Po předchozí inspirativní přednášce ze slovenského prostředí se vrátíme do našeho kraje a přivítáme zástupce ze spolku SPOUSTI z nedalekého Ústí nad Orlicí. Spolek byl založen v roce 2009 se záměrem zorganizovat filmový festival Jeden svět. Že u toho nezůstalo a spolek začal pronikat do kulturně společenského života města, je zřejmé. O tom svědčí iniciativy Perla Ústí, Ústecké nádraží či Hazardu Stop. Co všechny tyto iniciativy mají společné a jakých úspěchů či proher spolek dosáhl? Jaké jsou další činnosti tohoto spolku? To vše jistě během večera zazní.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2015. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

spousti.cz / www.divadlo29.cz