A 40 / Collective Ika (Linz, AT)

přednáška / lecture Offcity architekti
úterý 15. prosince 2015 od 19.00
Tuesday 15th December 2015 from 7pm
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

ENGLISH BELOW

Poslední přednáška letošního cyklu Offcity architekti, který se po celý rok zaměřoval na prezentaci spolků a inciativ, které aktivně vstupují do veřejného prostoru, pracují s městem a jeho architekturou, pořádají akce, přednášky, festivaly, iniciují a aktivizují. Postupně jsme představili platformy a projekty z různých koutů České republiky a prostřednictvím jedné z přednášek jsme rovněž zavítali k našim sousedům na Slovensko. Prosincovou prezentací rozšiřujeme mezinárodní kontext o Rakousko, konkrétně o zástupce z hornorakouského Lince, průmyslového města, které se již od počátku 90. let minulého století výrazně profiluje jako město kultury a médií a systematicky se věnuje strategickému plánování v kultuře.

Collective Ika je skupina několika lineckých architektů a designerů (Clemens Bauder, Franz Koppelstätter, Magdalena Reiter, Klaus Michael Scheibl, Jomo Zeil), která se prostřednictvím svých uměleckých a architektonických projektů snaží měnit vnímání veřejného prostoru s cílem zkoumat jeho potenciál a zpochybňovat zavedené konvence. Typickými příklady toho, čemu se Ika věnuje, jsou například témata komercionalizace veřejného prostoru nebo opuštěných míst a staveb.

Jelikož jsou členové Collectivu Ika činní v souvislosti s architekturou i v jiných zajímavých projektech, představí nám též v rámci večera aktivity sdružení afo (Architekturforum Oberösterreich) a platformu Fruchtgenuss.

Jak je současná architektura a témata, s nimiž Ika pracuje, vnímána místními? Podporuje Linec nezávislé aktivity a projekty pracující s architekturou a veřejným prostorem? Co Collective Ika v Linci nejvíc pálí?

Přednáška a diskuse bude vedena v anglickém jazyce.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2015. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.collective-ika.org / www.divadlo29.cz


IN ENGLISH

The architecture lecture and discussion from the series that introduces different initiatives that actively and creatively deal with issues of public space and architecture.

Collective Ika is a group of architects and designers from Linz (Clemens Bauder, Franz Koppelstätter, Magdalena Reiter, Klaus Michael Scheibl and Jomo Zeil). Ika operates in an artistic and architectural way to alter the perception of public space, in order to explore the potentials and to question established conventions. Vacancy and commercialization of public space or underestimated areas are exemplary issues Collective Ika deals with to expand the behavioral repertoire of citizens.

The lecture will be held in English.

www.collective-ika.org / www.divadlo29.cz