A 43 / Artur Magrot, Martin Chlanda a Jakub Rajnoch: Procesuální instalace

přednáška Offcity architekti
úterý 18. dubna 2017 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Letošní cyklus přednášek Offcity architekti věnujeme architektonickým intervencím, často dočasným instalacím, které kladou otázky a pokouší se reagovat na aktuální témata spjatá v veřejným prostorem. Na konci ledna tohoto roku vyrostl na pražském Malostranském náměstí ledový objekt, čtyři metry vysoký ledový sloup, který po dobu měsíce měnil svůj tvar, tál a vodou naplňoval nádrž pod sebou. Dne 21. února se zcela zbortil.

Autory instalace byli Artur Magrot (* 1985), Martin Chlanda (* 1984) a Jakub Rajnoch (* 1978) z Ateliéru intermediální tvorby pod vedením Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové na Akademii výtvarných umění v Praze. Nazvali ji Procesuální instalace a jejich snahou bylo přispět do současné diskuse o významu a pozici umění ve veřejném prostoru i o specifickém „klimatu“ Malostranského náměstí. Jejich dílo reagovalo na historickou situaci Malostranského náměstí, kde se v průběhu staletí protnulo množství různých idejí, kde se společnost proměňovala, stejně jako způsoby užívání tohoto veřejného prostranství.

Jak probíhala realizace objektu? S jakými reakcemi veřejnosti se setkala? Jak probíhala spolupráce s Galerií hl. města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy, institucemi, které realizaci objektu podpořily? Splnilo dílo cíl, který si autoři předsevzali? Přijďte se zapojit do diskuse!

www.divadlo29.cz

Vstupné: 50 Kč