A 44 / Zuzana Kučerová, Eva Kubjátová, Jana Kusbachová, Julie Machačová
: Nezevli jen tak

přednáška Offcity architekti
úterý 2. května 2017 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Letošní cyklus přednášek Offcity architekti věnujeme architektonickým intervencím, často dočasným instalacím, které kladou otázky a pokouší se reagovat na aktuální témata spjatá s veřejným prostorem. Autory takových intervencí bývají architekti, umělci, ale i architektonická studia a různé spolky a neformální skupiny. Veřejný prostor je otevřeným komunikačním kanálem, tím nejpřirozenějším, avšak bohužel možná nejvíce opomíjeným.

Spolek Nezevli jen tak je skupinou mladých architektek a lektorek, které v roce 2013, ještě v době svých studií, společně uspořádaly workshop v Srbsku u Berouna. Chtěly si odpočinout od papírů a vizualizací a ověřit studentské vize v realitě. Od té doby uskutečnily několik dalších workshopů např. v Berouně, Koněprusích, Nižboře a nyní pracují na realizaci dalšího v Neratovicích. Jejich workshopy nejsou pouze uskutečněním studentských vizí a zkouškou z manuální práce, jde rovněž o zapojení místních obyvatel do procesu navrhování. Jak takové workshopy probíhají? Jaké jsou jejich výsledky? Jaká je zkušenost z participačních procesů s veřejností? Nejen to bude tématem přednášky a následné diskuse.

www.divadlo29.cz

Vstupné: 50 Kč