A 47 / Epos 257

přednáška Offcity architekti
úterý 7. listopadu 2017 od 20.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

V průběhu letošního roku představujeme v rámci cyklu přednášek Offcity architekti zajímavé projekty a autory intervecí do veřejného prostoru, kteří se jejich prostřednictvím snaží klást otázky a reagovat na aktuální témata spjatá s veřejným prostorem. Naším listopadovým hostem bude umělec, jedna z nejvýraznějších osobností českého street artu: Epos 257.

Epos 257 je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ve svých projektech nejčastěji pracuje s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Ač začínal u graffiti, jeho intervence do veřejného prostoru začaly brzy nabývat daleko konceptuálnějších rozměrů. Střílí paintballovou puškou na billboardy, vyřezává z nich tváře politiků, které pak vystavuje a prodává. Oplocuje, vyměňuje a sbírá dopravní značky. Nechává se fascinovat městkou krajinou, zkoumá veřejný prostor, jeho obecné využití a hranici veřejného a neveřejného; vytváří dialog s městem jako médiem.

www.divadlo29.cz / www.epos257.cz

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2017. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.