A 50 / Janek Rous & Richard Jedon

přednáška Offcity architekti
úterý 20. listopadu od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Letošní Offcity architekti se nesou v duchu objevů. Objevů nových pardubických světů, zákoutí, plácků i starých známých míst nahlížených jinýma očima. Hledáme odpověď na to, jak dobře známe Pardubice; zda náš pohled na město je stejný a všemi sdílený. Zajímá nás, jak město vnímají ti, kteří se zde objevili poprvé. Zadání pro naše hosty je proto prosté: přijet v daný den ráno, s fotoaparátem či kamerou prozkoumat město a večer o tom podat zprávu.

Janek Rous vystudoval Akademii výtvarných umění v Ateliéru monumentální tvorby v Praze a za sebou má i stáž na The Cooper Union School of Art, New York. Janek je konceptuálním umělcem a performerem využívajícím aktivně veřejný prostor k vytváření specifických situací. Na artlist.cz se o něm můžete dočíst: „V celkovém vyznění prací Janka Rouse na první pohled převládá lehkost a humornost nezvyklých situací, v druhém plánu se ale autor obvykle pouští do tajemných vod lidské psýché, nebo neprozkoumaných zákoutí okolního světa. Jeho dílo nepřináší zjednodušující odpovědi. Autor subtilními i mnohovrstevnatými gesty rozpitvává důvěrně známá až archetypální témata, aby odkryl nejednoznačnost reality, kterou spoluutváříme.“

Druhým objevitelem a přednášejícím je enviromentální psycholog Richard Jedon, který právě vykračuje z akademické půdy. Vystudoval psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Díky Erasmu zavítal na Universidade do Porto a nyní dokončil studium na Università Iuav di Venezia obor Neuroscience applied to architectural design. Zabývá se behaviorálním mapování a etnografií. Je z něj cítit nadšení a touha své znalosti předávat a uplatnit v praxi. Věříme, že i tento večer – tentokráte s Offcity ne–architekty – přinese další nové a nepoznané pohledy na známé i neznámé, okolní architekturu a veřejný prostor a pootevře nám další roviny vnímání Pardubic.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2018. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.