A 51 / Lucie Králíková & Michal Strach

přednáška Offcity architekti
úterý 18. prosince od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Závěrečná přednáška letošního cyklu Offcity architekti s poslední dvojicí objevitelů Pardubic. Naši hosté vždy přijíždí v daný den ráno. Města neznalí, pouští se do jeho průzkumu. Jak na něj budou nahlížet, čeho si všímat, co dokumentovat, je zcela na nich. Večer v sále Divadla 29 nám pak o svých dojmech a zážitcích podají zprávu.

Jak těžké je popsat Lucii Králikovou, kreativní ženu, která je krajinářskou architektkou, ale její působení a činnost přesahuje vžitý rámec tohoto oboru. Kurátor Marek Pokorný, šéf ostravské městské galerie současného umění PLATO o autorce napsal: „Aktivity Lucie Králíkové souvisejí s rostlinami, krajinou, lidmi a pamětí. Neskrývají emoce, ale zároveň jsou podložené expertní znalostí přírody, zkoumáním konkrétních lokalit a reflexí vztahů mezi místem, tradicí a jejich současnou (opomíjenou) hodnotou, kterou citlivě aktualizují a dokáží zprostředkovat.“

Michal Strach absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér K.O.V. V roce 2016 získal ocenění Ceny Czech Grand Design 2015 – objev roku 3. místo a na Designbloku 2016 byl oceněn jako nejlepší prototyp designera. Jeho práce je plná objevování, materiálů, struktur, souvislostí a hledáním hranic. Jak se designér dívá na město, hledá detail? Čte jej jako šperk na lidském těle? Krajina ve městě, město v krajině. Jakou floru najde Lucie mezi dlažebními kostkami pardubických ulic? Náš adventní Offcity architektonický dárek pro Vás.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2018. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.