A 52 / Radan Haluzík

přednáška Offcity architekti
čtvrtek 10. října 2019 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Projekt Offcity se v letošním roce až dosud potuloval spíše v exteriéru. Společně s galerií GAMPA jsme například realizovali výstavní projekt a festival umění ve veřejném prostoru – prázno x naplnění, jež se věnoval tématu prázdných urbánních míst a jejich potenciálu. Na tradiční přednáškový formát jsme však nezanevřeli a po delší odmlce přicházíme s dalším programem dlouhodobého cyklu Offcity architekti. Jak už to bývá, i tentokrát otevřeme témata veřejného prostoru, města a architektury.

Jak popsat prázdno ve městě? A jak ve venkovské krajině? Existuje vůbec? A je prázdno definováno pouze prázdným prostorem? Nemůže mít i jinou formu – „zastavěnou“? Toto téma je možné bezpochyby nahlížet z mnoha úhlů, přičemž jedním z nich může být i průzkum toho, jak „prázdna“ periferií i venkovské krajiny zastavujeme.

Radan Haluzík, host dnešního večera, je sociální antropolog, působící v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Po letech zkoumání vnitřních i vnějších periferií našich měst se rozhodl zaměřit na krajiny nově vznikajících příměstských i „venkovských“ suburbií ve světě. Na svých cestách navštívil téměř dvě desítky zemí postkomunistické Evropy, Asie, Latinské Ameriky i Afriky. Zajímají ho vily novo-zbohatlíků, které v dnešním globalizovaném světě bují téměř všude a které nabývají často velmi bizardních forem i rozměrů. Studuje životní i urbanistický prostor, který cesta za snem o „domě jako v pohádce“ či „domě jako v Americe“ vytváří. Sleduje velké naděje a daleko větší tenze, jež nový stavební „boom“ vytváří…     

Radan Haluzík studoval sociální antropologii a biologii/ekologii na UK v Praze, na Stanford University v USA a University College London. Mezi jeho předměty zájmu patří sociální život věcí, bydlení a architektury, dále antropologie současných válečných konfliktů, revolucí a kolektivního násilí, nebo také vztah politiky a estetiky, kulturní historie města a urbanismus. 

Věříme, že večer s Offcity architekty bude pro vás obohacujícím exkursem za hranice, a možná i novým pohledem na problematiku globalizovaného světa, jeho venkova i suburbií.

Vstupné: 50 Kč


 

Pořádá Offcity z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2019. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.