A 54 / Jan Fabián: Bytostný recyklátor

přednáška Offcity architekti
středa 3. května 2023 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Večer nejen o architektuře, stavění a umění, ale též o umění ve stavění konceptu a recyklaci.


Spojujícím mottem letošní série přednášek OFFCITY ARCHITEKTI je recyklace. V průběhu roku v Pardubicích vítáme architekty a architektky, ateliéry či uskupení, v jejichž projektech je recyklace živou ingrediencí tvorby a imaginace.

Naším dalším hostem je umělec, architekt a stavitel Jan Fabián, který o prostoru a o hmotách v prostoru uvažuje jak v abstraktní rovině, tak s ohledem na život v nich. Magisterské studium absolvoval v roce 2003 na pražské UMPRUM v ateliéru Sklo v architektuře pod vedením prof. Mariana Karla. Od roku 2014 působí jako odborný asistent Ústavu výtvarné tvorby na FA ČVUT v oboru prostorová tvorba.

Jan Fabián se ve svých instalacích zabývá často veřejným prostorem, městským prostředím, udržitelností používaných materiálů i stavebních postupů. Řada instalací má podobu aktivních intervencí. Vedle volných projektů a designových návrhů se Jan Fabián věnuje architektuře jako takové. Navrhuje a realizuje rekonstrukce interiérů, novostavby a přestavby zahradních objektů, chat a domů. Architekturu pojímá od prvotního návrhu po kompletní realizaci, obojí má stejně důležitý význam a vzájemně se ovlivňuje. Již v návrhu hraje důležitou roli začlenění původních, znovu použitých či nalezených materiálů, jež Fabián shromažďuje. Udržitelnost pro něj není proklamací. Je mu zcela přirozeně vlastní a odpovídá i samotné potřebě jednotlivé návrhy do detailu osobně realizovat. Jaká je cesta od výtvarných instalací k architektuře? Jak probíhá transformace umělce ve stavitele? A proč recyklovat? A co na to Jan Fabián?

Vstupné: 50 Kč

FB událost


Pořádá Offcity z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2023. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.