AiR 1 / Giacomo Zaganelli

Participant of the Offcity AiR 2016
20.9. - 3.10.2016

ENG

Giacomo Zaganelli (* 1983, IT, Florence) is already an established international artist. He has realized art projects across Europe and in Asia. His work ranges from fine arts to architecture. For several years he has also devoted his time to an industrial archeology: mapping and exploring vacant heritage and creating re-use strategies. His long-term project is called La Mappa dell'Abbandono - externí odkaz (The Map of Vacant Spaces). Unsurprisingly, Giacomo was drawn to the Automatic Mills in Pardubice. During the residency he explored its inner and outer space. He noticed that due to the absence of public lighting, the building becomes almost invisible at night. Giacomo’s concept of lighting the Automatic Mills sign brings the premises back to life even after sunset. The second outcome of Giacomo’s residency stands in contrast: an intimate cloud of levitating tubes, found hidden in one of the former mill laboratories, is designed only for the watchful eyes of those able to access the space. The piece indicates that the Automatic Mills have never been only its exterior, but that there has always been a content. Content that used to be, and is now newly forming...

“I was enthusiastic about having the opportunity to work in such a beautiful space of the Automatic Mills. The space has deepened my interest in industrial archeology and its history. Without any doubt and beyond any expectations, this has been a great chance to continue with my research into vacant heritage, historical memory and re-use strategies.”

CZ

Giacomo Zaganelli (* 1983, IT, Florencie) je v mezinárodním kontextu již etablovaným umělcem. Umělecké projekty realizoval napříč Evropou i v Asii. Ve své volné tvorbě se pohybuje na pomezí volného umění a architektury a již několik let se též věnuje industriální archeologii: mapování a průzkumu prázdných míst historického dědictví a konceptům jejich nového využití. Jeho dlouhodobý projekt nese název La Mappa dell'Abbandono. V Pardubicích Giacoma dle očekávání upoutala budova Automatických mlýnů. V průběhu rezidence zkoumal její vnitřní i vnější prostor a povšiml si, že díky absenci veřejného osvětlení, stává se v noci téměř neviditelnou. Giacomův koncept nasvícení ústředního nápisu vrací areál do života i po západu slunce. Druhý výstup Giacomovy rezidence jako by stál pak v protikladu: intimní oblak z levitujících, v místě nalezených, zkumavek ukrytý v jedné z bývalých mlýnských laboratoří, určený jen pozorným očím, které se do prostor dostanou, upozorňující na to, že Automatické mlýny nejsou jen obal, jde i o obsah. Obsah, který tu byl a nový se formuje…

„Jsem nadšený z toho, že jsem měl možnost pracovat v tak krásných prostorách, jakým jsou Automatické mlýny, které prohloubily můj zájem o průmyslovou archeologii a historii. Bez jakýchkoliv pochybností a nad rámec očekávání, skvělá příležitost pokračovat ve výzkumu prázdného architektonického dědictví, historické paměti a strategií znovuvyužití.”