AiR 2 / Xenia Lesniewski & Julia Rublow

Participants of the Offcity AiR 2016
2.10. - 15.10.2016

ENG

Xenia Lesniewski (*1988, DE, Berlin) and Julia Rublow (*1989, AT, Wien) form the artists´ duo STRAND. Their projects grow from a constructive analysis of evolution, social mechanics, and the unapologetic dance between art and life. Their collective artwork meticulously questions the contemporary role of the artist, and his or her social responsibility. Whilst the range of activities engaged by both artists is incredibly broad, they have currently discovered music as an important medium for their artistic work. In Pardubice they focused on an interconnection with the local music scene. They worked mostly within Divadlo 29, where they did not miss a single concert and where they have developed their new conceptual music EP Baccalá. This is planned to be the second of six releases. A mix of styles, chintzy pop, the rhythms of music-boxes, and guest singers without a proficiency in tempo, singing and language. Walaha Bilaha Ilaha Tilaha. A Pardubice-Turkish song, and so on. Torrrrremoliiiiinos!

www.clubfortuna.net
www.furor-verlag.com

“Pardubice / Offcity is a wild airstrip for us, full of welcoming world force horse power, illuminating laser shows and free fireworks. It was a pleasure to make intercontinental music in such unique chemical atmosphere.”

CZ

Xenia Lesniewski (*1988, DE, Berlín) a Julia Rublow (*1989, AT, Vídeň) pracují jako umělecká dvojice STRAND. Jejich projekty vznikají z konstruktivní analýzy vývoje, sociálních mechanismů a nesmlouvavého kolotání mezi uměním a životem. Jejich společná tvůrčí práce zpochybňuje současnou roli umělce, stejně jako jeho společenskou odpovědnost. Šíře aktivit obou autorek je nepřeberná, aktuálně však pro sebe objevily médium hudby jako důležitý zdroj vlivu pro jejich uměleckou práci. V Pardubicích se zaměřily na propojování se s místní hudební scénou. Pracovaly převážně v Divadle 29, kde nevynechaly jediný koncert a kde rozpracovaly své nové konceptuální hudební EP Baccalá, druhé z plánované šestice alb. Mix stylů, pouťový pop, rytmy samohrajek, hostující interpreti bez znalosti rytmiky, zpěvu a jazyka. Walaha Bilaha Ilaha Tilaha. Pardubicko-turecký song a tak dál. Torrrrremoliiiiinos!

www.clubfortuna.net
www.furor-verlag.com

„Pardubice / Offcity, to je pro nás divoká rozjezdová dráha, plná přívětivého světa koňských sil, svítící lasershow a gratis ohňostroje. Bylo nám potěšením vytvářet mezikontinentální hudbu v takové unikátní chemické atmosféře."