AiR 4 / Filip Jakš

Participant of the Offcity AiR 2016
24.10. - 30.10.2016

ENG

Filip Jakš (* 1986, Praha, CZ), a theorist, educator, musician and performer, spent his one-week residency researching phonic specific sites in Pardubice. Cycling around the town, he listened to the sounds of the city’s poles and bridges, industrial and inhabited sites. He recorded, amplified and sampled sounds from his selected sonic sites, even composing songs for some of them. His short-term residency was concluded with a sound-tour by bike through the town. Filip’s interest in "murmuring places” began whilst studying history of art in Vienna in 2011. Within his solo project Asstma he has started to record the acoustics of specific sites, to sample and loop them. His album Mumlání (Murmuring), released in 2014 by Polí5, was awarded a prize in the competition of emerging bands ‘Malá alternativa 2013’.

“During one week I was able to explore many types of metal objects and amplify them in different ways. I don’t consider this procedure as an artistic intervention, but rather as a pointing at interesting acoustic attributes of objects in public space. A sound composition from the collected material might prove able to introduce the specificity of sounds and their aesthetic potential even better. This would need more time than one week, though."

CZ

Filip Jakš (* 1986, Praha, CZ), teoretik umění, pedagog, muzikant, performer, se v rámci své jednotýdenní rezidence v Pardubicích věnoval průzkumu zvukových specifik míst. Objížděl město na kole, naslouchal sloupům, stožárům, mostům, industriálním i obydleným lokalitám. Vybraná sonická místa nahrával, amplifikoval, samploval, pro některá dokonce složil vlastní skladby. Výstupem jeho krátkodobé rezidence byla zvuková projížďka městem. Filipův zájem o „mumlání míst“ začal již během jeho studií umění ve Vídni v roce 2011. Zvuky míst začal nahrávat, samplovat a smyčkovat v rámci své sólo-kapely Asstma. V roce 2014 vydal u Polí5 album Mumlání, které bylo oceněno v soutěži začínajících kapel Malá alternativa 2013.

„Za týden se mi podařilo prozkoumat mnohé typy kovových objektů a ozvučit je různými způsoby. Tento postup ještě nepovažuji za uměleckou intervenci, jako spíš za poukázání prstem na zajímavé zvukové vlastnosti předmětů ve veřejném prostoru. Možná, že zvuková skladba ze sebíraného materiálu by dokázala specifičnost zvuků a jejich estetický potenciál představit ještě lépe, to by však bylo na delší dobu, než jeden týden.“