AiR 5 / Iveta Čermáková & Eliška Perglerová

Participants of the Offcity AiR 2016
15.10. - 10.11.2016

ENG

Iveta Čermáková (* 1988, Praha, CZ) a Eliška Perglerová (* 1987, Praha, CZ) work as independent artists as well as a creative duo. They deal with the context of a place, its perception and usage. Their works mostly take the form of installation or monumental sculpture. In Pardubice they devoted their time to the realization of a mobile object "Gallery 1 Hour”. This mobile gallery can stop at various locations. Visitors can spend one hour in the slowly rotating gallery, exploring their surrounding through the cabin’s large window. The project examines the relativity of time. Whilst in Pardubice, the artists used the former workshop of the Automatic Mills, bringing the space back to life with their cutting, sanding, drilling and tinkering. With the support of the City Gallery Pardubice, Iveta and Eliška could extend their stay to almost one month. They plan the finalization of this technically demanding and difficult to realize project for April 2017.

www.schwestern.cz
www.eliskaperglerova.cz

"How do we perceive one hour in our lives? It depends on the circumstances. It may pass very quickly or it may seem endless. A visitor to the gallery will sacrifice one hour, but he will gain time. The residency in Pardubice has been a key period in the realization of this project. Being pulled out of our familiar environment, and staying in a new town brought us a calmer perception of time and greater concentration."

CZ

Iveta Čermáková (* 1988, Praha, CZ) a Eliška Perglerová (* 1987, Praha, CZ) pracují jako samostatné umělkyně i jako tvůrčí dvojice. Společně pracují s kontextem místa, jeho prožívání a užívání. Nejčastějším médiem je pro ně instalace či monumentální socha. V Pardubicích společně pracovaly na pojízdném objektu „Galerie 1 hodina“. Tento mobilní objekt přináší možnost zastavení na různých místech. Návštěvníci stráví v galerii jednu hodinu, během které si skrze velké okno pomalu se otáčející kabiny mohou důkladně prohlédnout své okolí. Jejich projekt prověřuje relativitu času. Pro svou tvůrčí práci v Pardubicích využily zázemí Automatických mlýnů, konkrétně bývalou a díky nim řezáním, broušením, vrtáním a kutěním znovuoživenou dílnu. Díky podpoře Galerie města Pardubic si Iveta s Eliškou mohly protáhnout svůj pobyt téměř na měsíc. Ten využily beze zbytku. Úplné dokončení technicky a realizačně náročného projektu Eliška s Ivetou plánují na duben 2017.

www.schwestern.cz
www.eliskaperglerova.cz

„Jak vnímáme jednu hodinu v našem životě? Záleží na okolnostech. Může uplynout velmi rychle nebo se naopak zdát nekonečná. Návštěvník obětuje galerii jednu hodinu, ale získá tím čas. Rezidence v Pardubicích byla pro realizaci projektu klíčovým obdobím. Vytržení ze známého prostředí a pobyt v novém městě nám přinesl pomalejší vnímání času a koncentraci.”