AiR online / Luke Conroy & Anne Fehres (AUS/NL)

Představujeme umělce zapojené do projektu Offcity online residency.

Luke Conroy & Anne Fehres (AUS/NL)

  • "Jsme umělecké duo. Pracujeme především s tématy identity, historie a kultury každodenního života. Projekt, který plánujeme uskutečnit během OFFCITY rezidence, jsme nazvali „Zprávy z domova“. Uskutečnili jsme ho dosud 6 zemích . Jeho prostřednictvím zkoumáme smysluplné, ale často přehlížené nebo opomíjené příběhy místní komunity. Obvykle se sběru a průzkumu příběhů věnujeme v konkrétním městě "osobně". V tomto případě jej však zakusíme jeho uskutečnění ve virtuálním prostoru.“

Luke (* 1990, Austrálie) a Anne (* 1988, Nizozemsko) jsou tvůrčí dvojicí spolupracující od roku 2016. Projekty, které vytváří, propojují zkušenosti Luka jako sociologa a Anny jako dokumentaristky. Ve společné tvorbě využívají širokou škálu médií, zahrnující fotografii, digitální umění, textilní design, video a instalaci.

Výzva pro Pardubice!

  • Podělte se s námi o své drobné příběhy, záhady, nevšednosti i osobní úvahy o Pardubicích. Přispět můžete krátkým textem i obrázkem, u kterého vám nebude proti srsti, když se stane součástí uměleckého díla. Sesbíraný materiál se stane podkladem pro náš projekt realizovaný v rámci Offcity online rezidence.
  • Vaše příspěvky sdílejte zde

Na projektu Offcity online rezidence jsme pracovali v Haagu v Nizozemí. Šlo o součást naší širší série "Zprávy z domova". Tentokráte jsme však neměli možnost město fyzicky prozkoumat, setkat se s místní komunitou. Nemohli jsme Pardubice zažít prakticky. Po ulicích Pardubic jsme chodili prostřednictvím Google Earth a shromažďovali stovky snímků z obrazovky. Pátrali jsme po různých zprávách, recenzích, historických archivech, dojmech ze sociálních sítí, sbírali tipy od místních – šlo nám o to si vytvořit obraz pardubické minulosti i současnosti. Postupně jsme si skládali mozaiku složenou z příběhů, kuriozit i osobních dojmů.

Nakonec jsme vybrali čtyři konkrétní příběhy, které jsme považovali za zajímavé a ty přetvořili do obrazových koláží.

Formát online rezidence nám přinesl novou inspirace pro projekty do budoucna. Tento projekt pro nás dříve znamenal hodně cestování a dlouhodobý pobyt v místě, což bylo občas finančně, logisticky i časově náročné. Po pardubické zkušenosti uvažujeme o tom, jak náš projekt přizpůsobit, abychom vyvážili virtuální a fyzické průzkumy místa.

Nyní, když máme virtuální obraz Pardubic, rádi bych do tohoto města fyzicky vycestovali. Zajímá nás, zda se naše představy rovnají skutečnosti, anebo se zcela míjí. Pokud se nám do Pardubic někdy podaří vycestovat, velmi rádi projekt znovu otevřeme, abychom fyzické i virtuální dojmy společně zkombinovali.