AiR online / Gianni Bencich (PER)

Představujeme umělce zapojené do projektu Offcity online residency.

Gianni Bencich (PER)

  • "Mým cílem je vytvořit audiovizuální kompozici, která se bude zabývat smazáním soukromého a veřejného a rozpadem místních uměleckých odvětví. Prostřednictvím využití komplexního zvuku a videa, metanotace a performance chci představit neidiomatický příběh symbolů západního umění, andského života, internetové kultury a osobních karanténních zážitků."

Gianni Bencich je peruánský skladatel a badatel na poli zvuku. Svou inspiraci nachází v umění, vědě a mystice. Jeho vyjadřovací jazyk je založen na interakci fyzických a koncepčních svazků.