AiR online / Golnoush Abdolahzade (IR)

Představujeme umělce zapojené do projektu Offcity online residency.

Golnoush Abdolahzade (IR)

  • „To, co nyní je zažíváme, je situace, která ovlivňuje zdraví lidí, hospodářskou situaci na celém světě, způsobuje ztrátu přátel, depresi nebo izolaci. Lidé zůstávají doma, aby zpomalili šíření nemoci, ale jejich přirozená potřeba je mezi sebou komunikovat, setkávat se. Běžná výstavba není zpravidla s to na nastalou situaci reagovat. Jako designérka přemýšlím o domech, které je možné proměňovat, aby se přizpůsobily novým podmínkám. Myslím, že je možné navrhovat domovy, které lidem umožní spolu udržovat vztah i bezpečnou vzdálenost.“

Golnoush Abdolahzade (* 1986) je iránská architektka a designérka.