AiR online / Abel &  Carlo Korinsky (DE)

Představujeme umělce zapojené do projektu Offcity online residency.

Abel & Carlo Korinsky (DE)

  • „Jako mnoho jiných umělců se i my potýkáme s krizí Covid-19. Na druhou stranu nás ale též zajímá flexibilita lidí a změny společnosti. Německo bylo téměř digitální pustinou, ale díky této situaci se začalo stávat mnohem digitálnějším, než jsme kdy očekávali. Jsme zvědaví, jaké nové způsoby prezentace umění se dají nalézt, jak přehodnotit naše pracovní přístupy a jaká nová umělecká dobrodružství nám tato situace přinese. Tato online rezidence je skvělou příležitostí posunout naše hranice. Naším cílem je vytvořit audio dílo, které představí město Pardubice, avšak velmi subjektivně – v Pardubicích jsme nikdy nebyli. Pokoušíme se získat obraz města prostřednictvím online zdrojů, jako jsou youtube, instagram, facebook ... a tyto dojmy chceme přetransformovat do zvukového díla. Chceme se na dálku propojit s místními obyvateli, zeptat se jich, jak jim město zní, co je pro něj charakteristické. Chceme vytvořit obraz města, které je vzdálené stovky kilometrů, města v našich představách, které zahrnuje naše jak naše zkušenosti, očekávání, tak také stereotypy. Vytváříme zvukové pohlednice a snažíme se zprostředkovat atmosféru a život ve městě v čase, kdy možnosti cestování jsou velmi omezené.“

Abel & Carlo Korinsky jsou dvojčata, kteří se společně podílejí na tvorbě site-specific instalací, performancí a projektech pro muzejní a galerijní prostory. Prostřednictvím audiovizuálních instalací se pokoušejí podněcovat různé možnosti vnímání. Své projekty prezentovali například v rámci festivalů Ars Electronica Linz, Melbourne Biennial, Grace Cathedral San Francisco, MMCA Seoul, Kestnergesellschaft Hanover, Experimenta Biennale Melbourne nebo v berlínské katedrále.