D 1 / Městský kulturní prostor

panelová diskuse
úterý 20. července 2010 od 19 hodin
v prostorách Východočeské galerie v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí

Společně zde budeme hledat odpovědi (nejen) na tyto otázky:

  • Jak lze definovat kulturní prostor?
  • Odpovídají zaběhnuté institucionální modely kulturních prostor soudobým požadavkům?
  • Má být kulturní městský prostor centralizovaný nebo distribuovaný?
  • Jakou roli má hrát ve veřejném prostoru města?
  • Nelze rozšířit spektrum městských kulturních prostor o nové ekonomicky nenáročné provozy?
  • Jak má tedy vypadat soudobý či budoucí kulturní prostor města?

Jedním z motivů, proč si tyto otázky klademe a proč tuto panelovou diskusi iniciujeme, je fakt, že Město Pardubice začalo na počátku roku 2010 pracovat natvorbě nového strategického a koncepčního materiálu rozvoje kultury. Z průběžných diskusí mezi zástupci města a pardubickými kulturními subjekty již v tuto chvíli vyplývá absence relevantního kulturního prostoru ve městě. V rámci projektu OFFCITY jsme se rozhodli prozkoumat tento požadavek a nabídnout svěží pohled do kulturní problematiky.

* * * * *

Přizvanými hosty jsou:

Petra Nacu, vedoucí Odboru hlavního architekta města
Adam Gebrian, architekt, teoretik architektury a hlavně ag-ent
Cyril Říha, vědec, teoretik architektury a urbanismu
Šárka Havlíčková, umělecká ředitelka divadla Alfréd ve dvoře Praha
Vladimír Kokolia, výtvarný umělec, pedagog na AVU Praha
Ládví, umělecká skupina, která se pohybuje na hranici umění a veřejně-prospěšné činnosti; Jan Haubelt, Tomáš Severa, Adéla Svobodová, Jiří Thýn
… a samozřejmě OFFCITY, projekt, který zkoumá rozdílné pohledy na město; Josef Čevora, Jiří Dobeš, Michal Mačuda, Bohdan Šeda, Ondřej Teplý, F. R. Václavík, Šárka Zahálková

Panelovou diskusi moderuje Jan Potůček, spoluzakladatel o. s. Dialog pro Pardubice, šéfredaktor DigiZone.cz, dříve působil v Lidových novinách a v Reflexu.

Diskusní panel je vstupním iniciačním setkáním architektonického workshopu, který se uskuteční v rámci letního projektu Živé galerie ve Východočeské galerii v Pardubicích.