D 13 / Václav Jánoščík: Nespavost

Přednáška / diskuse / autorské čtení
úterý 30. října 2018 od 20:00
Klub 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Václav Jánoščík, filozof, teoretik umění, kurátor a vysokoškolský pedagog, byl jedním z letošních účastníků našeho rezidenčního programu Offcity AiR. Nyní přijíždí do Pardubic představit svoji první autorskou knihu s názvem Nespavost.

Čtení – nečtení, přednáška – nepřednáška, spavost – nespavost. N'est pas?!

  • 19. 1. ’26 Měl bych jít spát.
  • 6. 2. ’26 Hledat rytmus mezi čtením a psaním. Výdech a nádech. Psát a číst, kritika i spekulace. Ne jako odborné aktivity, ale jako odpovědnost.
  • 1. 5. ’16 Abstraktní román. Zločin bez viníka. Podmínky současnosti. Hra bez pravidel.
  • 6. 5. ’16 Je třeba hledat nový jazyk. Je třeba psát.
  • 8. 6. ’16 Jdu spát.

Knihu Nespavost formuje nikoli téma, žánr či forma, ale spíše určitý rytmus. Tvoří ji soubor nepravidelně datovaných zápisků a textů, které reagují právě na proměny a průběh v čase, ať už se jedná o osobní, často ironické, postřehy nebo pokusy vymezit určité filosofické východisko vůči současnosti. Samotný text je experimentem s psaním jako etickou, nebo dokonce politickou aktivitou, s formou fragmentů, ale i s širšími otázkami po temporalitě a rytmu současnosti i možnostech (ne)porozumění. Doplňují jej pak dvě studie. První z nich přímo od autora knihy Václav Janoščíka se snaží rigorózněji vymezit společenskou i filosofickou relevanci nespavosti a zároveň popsat kontext psaní jako vlastního problému především v kontextu spekulativní fikce a akceleracionismu. Druhá studie Borise Ondreičky pak nabízí spekulativní nebo snad „epileptické“ čtení celé knihy, v jehož rytmu se ale dostává k mnoha dalším odkazům a momentům. Základním východiskem obou autorů je myšlení z okruhu spekulativní fikce. Experimentální, či konceptuální texty na pomezí odborné a literární produkce vytyčují prostor, který je nesmírně aktuální vzhledem k současným filosofickým a společenským problémům (spekulace, realismus, postpravda, akcelerace), v českém prostředí zatím dosud spíše opomíjenou formu. Nespavost představuje pokus tyto problémy přenést do českého prostředí.

Vstupné: 60 Kč

Akce je uváděna v rámci projektů Offcity 2018 a Textconnexion 2018 (Divadlo 29) za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.