D 4 / Kde domov můj?

Offcity diskuse – Město jako sdílená představa
úterý 26. listopadu 2013 od 18.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

V úterý 26. listopadu 2013 proběhla v prostorách Divadla 29 otevřená diskuse, která byla součástí projektu Kde domov můj? iniciovaného pražským centrem současného umění DOX.

V panelu zasedli (zleva) František Václavík za iniciativu Mlýny městu! a projekt Offcity, náměstek primátorky města Pardubic pan František Brendl, Martin Kyncl za Město na kole o. s., Marta Misíková z Hnutí Duha, filosof Martin Škabraha a Miroslav Seiner za o. s. Chráníme stromy. Diskusi moderoval Vladan Hanulík, historik a pedagog Univerzity Pardubice.

* * * * *

Existuje dobrá a špatná občanská iniciativa či aktivita? Jak komunikovat, aby docházelo k porozumění mezi místní komunitou a vedením města? Dokážeme osobní vize budoucnosti místa, kde žijeme dostatečně sdílet?

Město je, podobně jako národ, společenství vytvořené v představách (B. Anderson). Jde o představu proto, že obyvatelé města nikdy nepoznají většinu ostatních osob, které s nimi sdílejí společný prostor, nikdy se s nimi nesetkají a ani o nich neuslyší. Přesto v imaginaci všech přežívá obraz jejich sounáležitosti, zakotvenosti v místě, které je spojuje nejen geografickým vymezením, ale i ideami, které ve svých myslích obyvatelé měst urbanizovanému prostoru přisuzují.

V současnosti jsme v Pardubicích svědky celé řady nedorozumění (flagrantním příkladem je budoucí podoba Tyršových sadů) – z čeho vyplývají a jak by měly být řešeny odlišné představy o budoucnosti města ku prospěchu všech jeho obyvatel?

Diskuzní panel je otevřený všem, kdo mají zájem sdílet vize týkající se lokality svého bydliště, podílet se na jeho rozvoji a přispívat k utváření společenství. K diskuzi budou přizvání představitelé vedení města, místní správy, občanských aktivit i hnutí, které v současnosti významně ovlivňují každodenní život v Pardubicích. Cílem setkání je komparace různých úhlů pohledu a představ, sledování problémů při jejich prosazování i snaha o nalezení vzájemně obohacujícího modu vivendi mezi všemi aktéry veřejného dění.