D 5 / Tabu a cenzura v současném umění

Offcity & CreArt diskuse
úterý 13. října 2015
15.30-18.00 Think tank v pardubických kavárnách
19.00 Moderovaná diskuse v Divadle 29
Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Den otevřených diskusních setkání s několika osobnostmi současné české kulturní a umělecké scény ve vybraných pardubických kavárnách.Existují v současném umění nějaká tabu? 
Má cenzura v některých případech smysluplné opodstatnění nebo je jen otázkou neznalosti či zneužití moci? 15:30-18:00 KÁVA S UMĚNÍM


Diskusní kulaté stoly pro limitovaný počet osob s umělci a teoretiky současné české scény. 
Rezervace nutná na e-mailu: sarka@offcity.cz 


15:30 Bakla Café, Pod Sklípky 112 / Veronika Bromová (výtvarná umělkyně)

15:30 Klub 29, Sv. Anežky České 29 / Ondřej Brody (výtvarný umělec)

16:30 Kavárna Apatyka, Pernštýnské nám. 49 / David Kraus (architekt)

16:30 Lišky na vinici, Zelenobranská 70 / Vladimír Kokolia (výtvarný umělec, pedagog)

17:00 Čokoládovna Bajer, Zelenobranská 2 / Michal Adamovský (výkonný ředitel FairArt)

17:00 Bakla Café, Pod Sklípky 112 / Martin Leskovjan (právník FairArt)

19:00 / MODEROVANÝ DISKUSNÍ PANEL

Divadlo 29, Anežky České 29, Pardubice


Diskuse s osobnostmi, které se zapojili do odpoledního otevřeného think tanku. Moderuje Silvie Šeborová, teoretička umění a zakladatelka a šéfredaktorka portálu Arttalk.


Vstup volnýPořádá Offcity z. s. a projekt CreArt u příležitosti mezinárodního výstavního projektu The City and Me.

www.facebook.com/creartpardubice


VÍCE O HOSTECH:

Veronika Šrek Bromová, výtvarná umělkyně a pedagožka AVU v Praze, pracuje s různými výtvarnými a technickými prostředky. Jejími nástroji jsou fotografie, kresba, video, práce s objektem v rámci prostorových instalací. Upozornila na sebe především upravovanou fotografií, které se průkopnicky věnovala v období 90. let. Věnuje se specifické ikonografii těla, které ohledává pomocí fotografie a v poslední době i performance. Pátým rokem provozuje Galerii Kabinet Chaos, kde pořádá výstavy, workshopy, umělecké symposium a festival performance.

www.planeta-chaos.cz / www.veronikabromova.cz / Citováno z www.artlist.cz

Ondřej Brody se v rámci své tvorby pohybuje mezi videem a sociálně laděnými akcemi. Zaměřuje se na témata manipulace a často pracuje se záměrnou provokací. Jeho akce mívají konfrontační charakter, ať už jde o střet s institucí, s veřejností nebo s jednotlivci.

www.ondrejbrody.org / Citováno z www.artlist.cz

Vladimír Kokolia, výtvarný umělec a profesor na AVU v Praze, obrací téma tabu a cenzury proti samotným tvůrcům a ukazuje rizika nerozpoznaných osobních tabu a nepřiznávané autocenzury.

www.twitter.com/vladimirkokolia

Michal Adamovský, výkonný ředitel Fair Art a student doktorského studia na FAMU, v rámci kterého se zabývá problematikou umělecké apropriace ve vztahu k fotografii. Absolvoval právnickou fakultu a poté magisterské studium na katedře fotografie FAMU v ateliéru Štěpánky Šimlové. Během svých studií na FAMU získal stipendium pro výzkum autorského práva v Museum of Modern Art Library a International Center of Photography v New Yorku, na téma fotografie a práva přednáší na vysokých uměleckých školách v Čechách a na Slovensku.

V rámci think thanku se bude z právního i tvůrčího pohledu zamýšlet nad tématem tabu a (auto)cenzury ve vztahu k fotografii, která často stojí na tenké hranici nezcizitelného práva na svobodu vyjadřování a na druhé straně ochranou osobnostních práv a soukromí fotografovaných. Střet a prolínání veřejného a soukromého prostoru. Rád by se zabýval fotografií ve vztahu k veřejné morálce a na pozadí několika současných i hisotrických kauz poukázal na posuny mantinelů cenzury a tabu ve fotografii s souvislosti s proměnou myšlení společnosti.

www.fairart.cz

Martin Leskovjan, iniciátor a zakladatel Fair Art, absolvent Právnické fakulty UK a člen umělecké skupiny Ztohoven. Podílel se na organizaci projektů jako “Vodňany žijou!” či akci za záchraně lázní v Kyselce u Karlových Varů. V roce 2012 společně s Ondřejem Stupalem založil spolek Fair Art. V rámci své působnosti ve spolku se intenzivně podílel prakticky na všech vznikajících projektech a absolvoval dvouměsíční stáž v partnerské organizaci Volunteer Lawyers for the Arts in New York.

www.fairart.cz

David Kraus, architekt, který se při své práci snaží rozvíjet vlastní alternativní cesty moderního pojetí architektury, pracuje s neobvyklými zdroji inspirací a s obrazy a principy současného světa. Jeho experimentální tvorba byla prezentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány. V současné době vyučuje na VSUP, publikuje, jeho práce byla oceněna řadou cen, je zastoupena v Národní galerii a prezentována v odborných i laických médiích. V rámci think tanku se bude zamýšlet nad tématem tabu v architektuře.

www.archi.cz