D 6 / Pardubická městská divočina – k budoucnosti vojenského prostoru u řeky Chrudimky

Offcity diskuse
úterý 3. listopadu 2015 od 18.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

V průběhu vývoje společnosti byla neregulovaná krajina obvykle chápána jako protiklad sféry civilizace. Přítomnost divoké krajiny v moderním městě může být z tohoto pohledu interpretována jako symbol lidské neschopnosti ovládnout přírodu, nebo naopak coby příslib alternativního přístupu k sloučení protikladů kulturně vytvořených v době modernizace společnosti.

Jakou má v tomto kontextu hodnotu existence areálu bývalého vojenského prostoru u řeky Chrudimky? Měl by se stát místem, kde dominuje technická civilizace? Nebo by měla být respektována existence protiváhy, místa ležícího mimo procesy produkce a spotřeby, kde necháme prostor pro divokou přírodu? Lze tyto dva aspekty vhodně propojit? A jak to jde dohromady s urbanistickým rozvojem města a jeho infrastruktury?

Vstup volnýVeřejnou multidisciplinární diskuzi pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.